Kategorier
Aktier Ejendomsaktier REIT Udbytte

Ejendomsaktier 2023 – langsigtet værdiskabelse med ejendomsaktier

Disclaimer: Dette er IKKE en anbefaling til køb eller salg af omtalte aktier, men skal udelukkende fungere som inspiration til muligheder inden for aktiemarkedet.

I dette indlæg kan du læse mere om ejendomsaktier 2023 med særligt fokus på ejendomsaktier i USA, hvor der er en lang række børsnoterede ejendomsselskaber.

Dette indlæg indeholder reklame for NORD, som er en datadreven og digital investeringsløsning til private og virksomheder.

Du kan hente en gratis investeringsplan fra NORD her.

Aktier og ejendomsmarkedet

Det er utvivsomt, at ejendomsmarkedet har været presset af de stigende renteniveauer, hvilket har påvirket aktiekurserne.

Især ejendomsselskaber med en høj gældsgrad har oplevet store aktiekursfald, herunder de svenske ejendomsselskaber som Heimstaden og SBB.

Netop det svenske ejendomsmarked har været præget af store prisfald i takt med de stigende renteniveauer, hvilket også har fået aktiekurserne til at rasle ned.

Mod vest finder vi USA, som er et stort marked for ejendomsselskaber og i særdeleshed de såkaldte REITs.

Kilde: S&P Global

Som grafen viser, så har REITs over det seneste år underpræsteret, hvis man sammenligner med det ledende S&P 500-indeks, som repræsenterer 500 af de største amerikanske virksomheder såsom Apple, Microsoft, Alphabet og Amazon.

På trods af faldende aktiekurser i ejendomssektoren, så er jeg fortsat optimistisk for den langsigtede værdiskabelse med investering i ejendomsaktier, da blandt andet REITs har præsteret solide afkast over en længere årrække.

Hvis du har spørgsmål til investering i ejendomsaktier eller lignende, så er du velkommen til at kommentere eller skrive på mail: christian@lilleinvestor.dk.

Du finder en oversigt over mine investeringer her.

Real Estate Investments Trusts (REITs)

Ejendomsaktier er et aktieområde, der byder på en række spændende muligheder.

REIT står for Real Estate Investment Trust og kan nok nemmest oversættes til “Ejendomsfond”.

Det særlige ved REITs er, at denne aktiekategori er fritaget for at betale selskabsskat, men er forpligtet til at betale minimum 90% af deres skattepligtige indkomst i udbytte til aktionærerne.

Nogle af de kendetegn, der typisk knytter sig til REITs, inkluderer:

  1. Ejendomsinvestering: REITs repræsenterer investering i ejendomme som blandt andet kommercielle bygninger, kontorer, detailcentre, hoteller, boligkomplekser og lignende. Aktieejerne får fordelen af indkomsten fra disse ejendomme.
  2. Højt udbytte: REITs er forpligtet til at udbetale størstedelen af deres indkomst som udbytte til aktionærerne. Det betyder, at ejendomsaktier ofte har attraktive udbytter, hvilket gør dem tiltrækkende for investorer, der søger en stabil indkomststrøm fra aktier.
  3. Professionel forvaltning: REITs administreres typisk af professionelle ejendomsforvaltningsselskaber, der har ekspertise inden for ejendomssektoren. Disse selskaber håndterer driften, vedligeholdelsen og udviklingen af ejendommene.
  4. Likviditet: REITs handles normalt på børser, hvilket giver en vis grad af likviditet sammenlignet med direkte ejerskab af fysiske ejendomme. Investorer kan købe og sælge aktierne på markedet, hvilket giver en vis fleksibilitet.
  5. Diversificering: Ved at investere i ejendomsaktier kan investorer opnå diversificering i deres porteføljer. REITs ejer normalt flere ejendomme af forskellige typer, beliggenheder og sektorer, hvilket hjælper med at sprede risikoen.

Du kan hente en gratis investeringsplan fra NORD her.

Eksempler på ejendomsaktier i S&P 500

I nedenstående fremhæver jeg eksempler på nogle af de mest velkendte amerikanske ejendomsaktier, som også indgår i det brede amerikanske S&P 500-indeks.

Du finder en komplet liste over REITs, som indgår i S&P 500-indekset via linket her.

Prologis

Prologis er en REIT og global ledende virksomhed inden for logistikejendomme.

Virksomheden udvikler, opkøber og driver ejendomme med omkring 1,2 milliarder kvadratmeter med fokus på moderne og højkvalitets industri- og logistikfaciliteter på globalt plan.

Prologis har ejendomme i 19 lande på tværs af USA, Europa og Asien.

Udbytte

  • Prologis udbetaler udbytte hvert kvartal og har over en længere årrække hævet deres udbytte per aktie årligt.

Du finder mere information om virksomheden her.

Kilde: Nordnet og Linkedin

Realty Income Corporation

Realty Income er en REIT, der ejer omkring 12.200 ejendomme, hvoraf de fleste er detailejendomme. Dets ejendomme er beliggende i 49 stater i USA og er udlejet til 250 lejere fra 47 industrier.

Nylige opkøb har tilføjet industri-, kontor-, produktions- og distributionsejendomme, som udgør omkring 17% af omsætningen.

Udbytte

  • Realty Income udbetaler udbytte månedligt og har over en længere årrække hævet deres udbytte per aktie kvartalsvist.

Du finder mere information om virksomheden her.

Kilde: Nordnet og Linkedin

WP Carey

W. P. Carey er en REIT, der primært er involveret i ejerskab af ejendomme beliggende i USA, Vesteuropa og Nordeuropa.

Virksomhedens portefølje består primært af kontor-, industri-, lager- og detailejendomme placeret rundt om i verden.

Størstedelen af ​​virksomhedens omsætning kommer fra ejendomme i USA.

Udbytte

  • W. P. Carey udbetaler udbytte hvert kvartal og har over en længere årrække hævet deres udbytte per aktie kvartalsvist.

Du finder mere information om virksomheden her.

Kilde: Nordnet og Linkedin

Digital Realty Trust

Digital Realty er en REIT, der ejer og driver over 300 datacentre verden over.

Deres primære aktiviteter er inden for drift og udvikling af datacentre, netværks- og cloud-løsninger.

Virksomheden har over 300 datacentre på tværs af 27 lande og 6 kontinenter.

Udbytte

  • Digital Realty udbetaler udbytte hvert kvartal og har over en længere årrække hævet deres udbytte per aktie kvartalsvist.

Du finder mere information om virksomheden her.

Kilde: Nordnet og Linkedin

Du kan hente en gratis investeringsplan fra NORD her.

Opsummering

Ejendomsaktier har været præget af aktiekursfald i den seneste periode, som et resultat af de stigende renteniveauer, hvor ejendomsselskaber med høje gældsgrader særligt har været ramt.

I særligt USA er de omtalte REITs en mulighed for at blive eksponeret mod ejendomsmarkedet.

REITs er en aktiekategori, hvor der er skærpet fokus på udlodning af udbytte.

Derfor kan REITs også være en attraktiv mulighed for investorer, der søger udbytteaktier.

Hvis du har spørgsmål til ejendomsaktier eller lignende, så er du velkommen til at kommentere eller kontakte på mail: christian@lilleinvestor.dk

Du finder en oversigt over mine investeringer her.

Du er også velkommen til at følge mine løbende opdateringer på Linkedin og Shareville.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *