1:1 Vejledning og sparring

Inspiration

Formålet med lilleinvestor.dk er at dele erfaringer, overvejelser og indsigter inden for aktieområdet til inspiration.

Jeg har investeret i aktier siden 2014 og opbygget et indgående kendskab til de muligheder, fordele og faldgruber, der er vigtige at være opmærksom på inden for aktiemarkedet.

I den forbindelse har jeg valgt at opstarte 1:1 vejledning og sparring for at skabe gode forudsætninger for, at du kan navigere i aktiemarkedet i dag og i fremtiden.

Jeg er ikke finansiel rådgiver og kan ikke rådgive dig om eller anbefale konkrete aktier, men udelukkende dele mine erfaringer, overvejelser og indsigter inden for aktiemarkedet til inspiration.

Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i 1:1 vejledning og sparring, så er du meget velkommen til at kontakte på mail via christian@lilleinvestor.dk.

Investering i aktier

Investering i aktier er spændende, men det kan også virke uoverskueligt at komme i gang.

For hvordan fungerer beskatningsreglerne, og hvilke investeringer passer mest optimalt til de forskellige kontotyper?

Jeg byder ind med vejledning og sparring, hvis du ønsker mere afklaring om investering i aktier og aktiemarkedet i sin helhed.

I nedenstående gennemgår jeg nogle forslag til emner inden for aktiemarkedet, som vi kan afdække på et møde.

1) Generel introduktion til aktier og aktiemarkedet

Det er min klare opfattelse, at alle har gavn af at være investeret i aktiemarkedet over tid.

Over tid har det globale aktiemarked leveret et gennemsnitligt årligt afkast på 7-8%.

Aktier kan være en vej til opbygning af opsparing og mere økonomisk frihed over tid.

Der er grundlæggende to veje til en højere grad af økonomisk frihed via aktier:

  • Kursstigninger i dine aktier
  • Udbytte fra dine aktier

Jeg kan hjælpe med at afdække fagtermer, muligheder og faldgruber ved investering i aktier, samt de fordele som aktier kan skabe for din økonomi over tid.

2) Valg af handelsplatform

Hvilken handelsplatform skal man vælge?

Traditionelt har mange private investeret i aktier gennem deres bank, men digitale handelsplatforme som Nordnet har gjort sit indtog, hvilket har tiltrukket mange nye investorer.

Fordelene ved de digitale handelsplatforme er blandt andet:

  • Lavere omkostninger ved handel med aktier
  • Ingen depotgebyrer
  • Stort fokus på brugervenlighed
  • Et bredt udsnit af investeringsmuligheder

Jeg kan gennemgå Nordnets handelsplatform og vise dig de mange muligheder og funktioner, som platformen tilbyder.

3) Valg af kontotype(r)

Hvilken kontotype skal man vælge?

Der findes mange forskellige kontotyper i Danmark, herunder aktiedepoter, pensionsdepoter og aktiesparekontoen.

Beskatning af aktiegevinster, som både udgør udbytte og kursgevinster, er afhængig af den enkelte kontotype.

Jeg kan kortlægge de forskellige kontotyper og mulighederne, fordelene samt ulemperne ved de enkelte.

4) Beskatningsregler ved aktieindkomst

Hvilke beskatningsregler er gældende ved aktieindkomst?

Beskatning af aktieindkomst i Danmark er relativt kompliceret.

Der er forskellige regler alt efter, hvilke typer af aktier, som du er investeret i, og hvilken kontotype, som du vælger at benytte (og måske flere kontotyper som i mit eget tilfælde).

Jeg kan kortlægge de forskellige beskatningsregler for dig, som er vigtige at være opmærksom på, for at maksimere potentialet af dine investeringer i aktier.

5) Investeringsforeninger og ETFer

Hvad er vigtigt at vide om investeringsforeninger og Exchange Traded Funds (ETFer)?

Der findes en lang række investeringsforeninger og Exchange Traded Funds (ETFer).

Derudover er beskatning af investeringsforeninger og ETFer afhængigt af, hvilke underliggende aktiver der indgår i dem, og hvilken kontotype som de er tilføjet på.

Man skelner mellem aktiebaserede, obligationsbaserede og blandede fonde, som beskattes forskelligt.

Jeg kan afdække de forskellige beskatningsregler, som er gældende ved investering i investeringsforeninger og ETFer, samt dele eksempler på udvalgte investeringsforeninger og ETFer til inspiration.

6) Gennemgang af din portefølje

Hvis det har interesse, så deler jeg også mine input og forslag til mulige forbedringer og placering af dine investeringer, så dine afkastmuligheder optimeres.

Du finder en oversigt over mine investeringer under Mine investeringer eller Shareville.

7) Input til en investeringsplan

Vi kan udarbejde en simpel investeringsplan, der tager udgangspunkt i din risikovillighed, fremtidige ønsker og målsætning.

Formålet med planen er, at den skal fungere som en rettesnor og handlingsplan for dine investeringer, herunder kriterier for handel med aktier og mål for dine investeringer.

Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte på mail, christian@lilleinvestor.dk, hvis du er interesseret i eller har spørgsmål til 1:1 vejledning og sparring.

Ovenstående emner er blot forslag til, hvad vi kan gennemgå på et møde, men mødet afvikles altid efter dine ønsker.

Alle møder afholdes som udgangspunkt via Google Meet, hvis ikke andet er aftalt. Jeg sender dig en invitation til mødet, når vi har planlagt et tidspunkt via mail eller telefon.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *