Udbytte

Intro til udbytte

I dette afsnit introducerer jeg dig for udbytte og deler mine perspektiver på emnet, som har betydning for mine investeringer.

Mange børsnoterede virksomheder udbetaler udbytte til deres aktionærer (ejere) som en del af deres overskud.

Udbytte kan være attraktivt for investorer, der ønsker en stabil indkomstkilde fra investering i aktier.

Det kan også være et incitament til at købe aktier i en virksomhed og forblive investeret på lang sigt.

Der er stor forskel på de enkelte virksomheders udbyttebetalinger, og hvor ofte de udbetaler udbytte.

Virksomheder udbetaler udbytte årligt, halvårligt, kvartalsvist og endda månedligt.

Udbytte fra aktieinvesteringer beskattes som aktieindkomst.

Beskatning af aktieindkomst i Danmark (2023):

  • 27 % i skat af de første 58.900 kr.
  • 42 % i skat ud over 58.900 kr. 

Kilde: skat.dk

I nedenstående fremhæver jeg mit perspektiv på udbytte, min strategi og målsætning for mine investeringer.

Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at kommentere eller kontakte på mail: christian@lilleinvestor.dk.

Min strategi for udbytte

Først og fremmest betragter jeg udbytte som en ekstra indtægtskilde.

Det løbende direkte afkast/udbytte, som modtages fra investeringer i enkeltaktier og investeringsforeninger, bruger jeg til at geninvestere i aktier og investeringsforeninger.

Geninvestering af udbytte

Min tilgang til udbytte er løbende at geninvestere udbytte, som jeg modtager fra mine aktier og investeringsforeninger, for senere at kunne udnytte effekten af renters rente.

Ved at geninvestere udbytte kan jeg øge det samlede udbyttepotentiale og muligheden for yderligere vækst over tid.

Den enkelte akties udbytteprocent er ikke altafgørende.

Andre kriterier, som jeg vægter højere ved investering i udbytteaktier, er:

  1. Virksomheden har udbetalt et kontinuerligt udbytte til deres aktionærer over en længere årrække
  2. Virksomheden har hævet deres udbytte per aktie år for år over en længere årrække
  3. Virksomheden oplever vækst og generel fremgang i forretningen
  4. Virksomheden er fremadskuende og har en vedvarende forretningsmodel

Hvis disse kriterier opfyldes, så finder jeg virksomheden interessant som udbytteaktie.

Min målsætning for udbytte

Den langsigtede målsætning for mine investeringer i udbytteaktier og investeringsforeninger er, at de løbende kan bidrage til at dække mine faste udgifter.

Dække faste udgifter med udbytte

Udbytte kan fungere som en kilde til regelmæssig indkomst, der hjælper med at sikre økonomisk stabilitet og betaling af faste udgifter.

Min målsætning er, at udbyttet skal opfylde forpligtelser til:

  • Husleje
  • Lån
  • Forsikringer
  • Andre faste udgifter

Jeg er opmærksom på den usikkerhed, der kan være forbundet med virksomheders udbytte – der er ingen garanti for et konstant og stigende udbytte over tid.

Virksomheder kan ændre deres udbyttepolitikker, og udbyttebetalingen kan påvirkes af økonomiske forhold, virksomhedens resultater og andre faktorer.

For at imødekomme usikkerheder ved investering i enkelte aktier, så er min strategi at sammensætte en bred portefølje af aktier og investeringsforeninger.

Min første målsætning er at generere et årligt udbytte på +100.000 kr., som jeg vil opnå ved geninvestering af udbytte og løbende investering af frie midler.

Modtaget udbytte over tid

I nedenstående kan du se udviklingen i mine modtagne udbytter år for år siden investeringsstart i 2018.

Opdateret den 31. oktober 2023

Udviklingen i mit udbytte har været stigende siden investeringsstart, som kan begrundes med løbende investering i enkelte aktier og investeringsforeninger, der udlodder udbytte.

Du finder en oversigt over mine investeringer her.

Hvis du er nysgerrig på udbytte eller har spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte via christian@lilleinvestor.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *