Udbytte

Intro til udbytte

I dette afsnit introducerer jeg dig for udbytte fra aktier og deler mine perspektiver på emnet.

Mange virksomheder udbetaler udbytte til deres aktionærer (ejere) som en del af deres overskud.

Udbytte kan være attraktivt, hvis du ønsker en stabil indkomstkilde fra dine investeringer.

Det kan også være et incitament til at købe aktier i en virksomhed og forblive investeret på lang sigt.

Virksomheder udbetaler udbytte med forskellige intervaller. Det er både årligt, halvårligt, kvartalsvist og månedligt.

Udbytte fra aktier beskattes som aktieindkomst.

Beskatning af aktieindkomst i Danmark (2024):

  • 27 % i skat af de første 61.000 kr.
  • 42 % i skat ud over 61.000 kr. 

Kilde: skat.dk

I næste afsnit deler jeg mit perspektiv på og målsætning med udbytte fra investering i aktier.

Min strategi for udbytte

Først og fremmest betragter jeg udbytte som en ekstra indkomst.

Det løbende udbytte, som jeg modtager fra mine aktier, geninvesterer jeg i flere af samme eller nye aktier.

Geninvestering af udbytte

Min tilgang er løbende at geninvestere udbyttet fra mine aktier, så jeg senere kan udnytte effekten af renters rente.

Ved at geninvestere udbytte kan jeg øge potentialet og muligheden for yderligere vækst over tid.

Den enkelte akties udbytteprocent er ikke altafgørende for, om jeg finder en udbytteaktie interessant eller ej.

Nedenfor er nogle kriterier, som jeg overvejer ved investering i udbytteaktier:

  1. Virksomheden har udbetalt et stabilt og stigende udbytte over tid
  2. Virksomheden har en ambitiøs målsætning om at hæve deres udbytte per aktie årligt
  3. Virksomheden har en sund økonomi med fremgang i omsætning og overskud
  4. Virksomheden har fokus på innovation og udvikling eller implementering af nye teknologier

Hvis flere af disse kriterier opfyldes, finder jeg en virksomhed attraktiv som udbytteaktie.

Min målsætning for udbytte

Den langsigtede målsætning med mine udbytteaktier er, at de skal bidrage til at dække faste udgifter.

Dække faste udgifter med udbytte

Udbytte kan fungere som en kilde til indkomst, der bidrager til at sikre økonomisk stabilitet og råderum.

Min målsætning er, at udbytte fra mine investeringer skal bidrage til at dække faste udgifter til:

  • Husleje
  • Lån
  • Forsikringer
  • Andre udgifter

Jeg er opmærksom på den usikkerhed, der kan være forbundet med virksomheders udbyttebetalinger – der er ingen garanti for et stabilt og stigende udbytte over tid.

Den enkelte virksomhed kan ændre deres udbyttepolitik, som oftest påvirkes af økonomiske forhold, virksomhedens resultater og andre faktorer.

Min første målsætning er at generere et årligt udbytte på +100.000 kr. før skat.

Modtaget udbytte over tid

I nedenstående kan du se udviklingen i mit udbytte siden 2018, hvor jeg modtog mit første udbytte.

Du finder en oversigt over mine investeringer her.

Hvis du har spørgsmål til udbytteaktier, så er du velkommen til at kontakte på mail via christian@lilleinvestor.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *